Doa-Doa dalam Al-Quran yang Sebaiknya Dibaca Saat Shalat Tahajud, Bagian 1

jabarnetwork.com, Tahajud berasal dari kata hajada, yang artinya tidur di waktu malam atau bangun dari tidur di waktu malam untuk melaksanakan shalat, atau biasa disebut shalat malam.

Selain tahajud, nama lain dari shalat malam adalah qiyamullayl, sholatullayl, witir, dan qiyamu ramadhan serta beberapa ulama sering menyebutnya tarawih.

Diantara shalat sunnah lainnya, shalat malam atau tahajud menempati posisi paling penting setelah shalat fardhu (shalat wajib). Oleh sebab itu Rasullah SAW tidak pernah meninggalkan shalat tahajud.

Mengingat shalat tahajud ini istimewa, saat shalat tahajud pun diyakini waktu istimewa atau waktu tepat untuk berdoa, memohon ampunan kepada Allah SWT. Banyak ulama berpendapat, agar doa dan semua permohonan dikabulkan maka berdoalah saat shalat tahajud, dan sebaik-baiknya doa adalah doa yang ada dalam Alquran.

Beriku doa-doa penting yang ada dalam Alquran;

1. Albaqarah Ayat 127, Amalan Agar Diterima

Rabanaa taqobbal minna, innaka antas samii’ul alim

“Ya Tuhan Kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

2. Albaqarah Ayat 128, Meminta Taubat

Rabbana waj’alnaa muslimaini laka wa min dzur riyatinaa ummatam muslimatallaka, wa arinaa manaasikanaa wa tub ‘alainaa, innaka antattaw waabur rahim

“Ya Tuhan kami, jadikan kami berdua ini orang-orang yang berserah diri kepada-Mu, dan demikian pula jadikanlah anak cucu kami sebagai umat yang patuh kepada-Mu, dan tunjukkanlah kepadakami cara-cara untuk kami berbakti, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

3. Albaqarah Ayat 201, Meminta Anugerah

Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatawaa fil aakhirati hasanataw-wa qinaa’ adzan bannar

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat serta hindarkanlah kami dari siksa neraka.”

4. Albaqarah Ayat 250, Meminta Kesabaran dan Perlindungan

Rabbanaa afrigh alainna shabran wa tsabbit aqdaamanaa wan shurnaa alal qaumil kaafiriin.

“Ya Tuhan kami limpahkanlah kesabaran pada kami, dan teguhkalah pendirian kami dan berilah kami kemenangan dari kaum yang kafir itu.”

5. Albaqarah Ayat 285, Meminta Ampunan

Ghufraanaka rabbana wa ilaikal mashiir

“Ya Tuhan kami ampunilah kami dan kepada Mu-lah kami kembali.”

6. Albaqarah Ayat 286, Meminta Dijauhkan dari Siksa Neraka

Rabbanaa laa tu aakhidznaa in nasiinaa au akhtha naa, rabbana wa laa tahmil alainaa ishran kamaa hamaltahuu alal-ladziina min qablinaa, rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih, wa fu anaa wagfir lanaa warhamnaa anta maulaanaa wanshurnaa alal qaumil kaafiriin.

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami seandainya kami lupa atau keliru. Ya Tuhan kami janganlah Engkau bebani kami dengan siksa sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang terdahulu sebelum kami. Ya Tuhan kami janganlah Engkau bebani kami apa-apayang tak akan mampu kami pikul. Maafkanlah kami dan ampunilah kami serta rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka berilah kami kemenangan dari kaum yang kafir itu.”

7. Aal Imraan Ayat 8, Meminta Rahmat

Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadai tanaa wa hab lanaa mil-ladunka rahmatan innaka antal wahhab.

“Ya Tuhan kami janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari-Mu karena sesungguhnya Engkau-la Maha Pengarunia.” []

Sumber:

Buku Tertib Shalat dan Doa-Doa dalam Alquran, Hussein Badjerei, diterbikan oleh Gema Insani Press, Jakarta, 1989.

Buku Fadlilah dan Kayfiyah Shalat Malah, M Rahmat Najieb, diterbitkan oleh Persis Pers, Bandung, 2007.

Leave a Reply